ĐIỀU KHOẢN & QUYỀN RIÊNG TƯ
NLCS HCMC duy trì trang web này [www.nlcshcmc.edu.vn] (“Trang web”) cùng với thông tin và các tài liệu trên Trang web
(“Nội dung”). Bằng cách truy cập vào Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Trong khi NLCS HCMC quan tâm đến việc đảm bảo tính chính xác của Nội dung trong phạm vi được pháp luật cho phép, NLCS
HCMC không chịu trách nhiệm pháp lý và không đảm bảo rằng thông tin xuất hiện trên trang web này là chính xác, đầy đủ,
không có lỗi hoặc trang web không bị gián đoạn truy cập. NLCS HCMC từ chối và bác bỏ tất cả các điều khoản hoặc điều kiện
đảm bảo không được đề cập đến ở đây, trong trường hợp việc từ chối trách nhiệm như vậy được pháp luật hiện hành cho
phép. NLCS HCMC bác bỏ mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân nào khi có bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào xảy ra
bởi bất kỳ lỗi hay sự thiếu sót nào, cho dù đó là lỗi hoặc thiếu sót do sơ suất, tai nạn hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác. Tuy
nhiên, tuyên bố từ chối trách nhiệm này không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại nào về việc kê khai gian lận, thương tích cá
nhân hoặc tử vong.

NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC SỬ DỤNG NỘI DUNG
Nội dung của trang web này cùng với tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc về NLCS HCMC hoặc các nhà
cung cấp Nội dung cho NLCS HCMC. Theo đó, bạn sẽ được cấp quyền truy cập trang web và được in bản sao của Nội dung
trang web đó khi bạn truy cập. Tất cả các mục đích sử dụng Trang web và Nội dung của Trang web, bao gồm việc sửa đổi, xuất
bản, truyền tải, tạo ra các tác phẩm phái sinh, sát nhập vào một trang web khác hoặc tái tạo Trang web hay Nội dung (cho dù
bằng cách liên kết, Frame (tạo bố cục) hoặc bất kỳ phương pháp nào khác) sẽ không được phép nếu không có sự đồng thuận
bằng văn bản trước đó từ phía NLCS HCMC.

TUYÊN BỐ BẢO MẬT
NLCS HCMC không chia sẻ bất kỳ thông tin nào được gửi qua trang web này với các bên thứ ba. Nếu bạn chọn nhận thông tin
từ NLCS HCMC, thì bạn sẽ luôn có cơ hội hủy đăng ký khi nhận email.

COOKIES
Cookies là các tệp văn bản nhỏ mà bạn truy cập các trang web bằng máy tính của bạn. Cookies được sử dụng rộng rãi giúp
cho các trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web.
Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được Google, Inc. (“Google”) cung cấp. Google
Analytics sử dụng cookies giúp chúng tôi phân tích tổng thể lượt khách truy cập vào trang web. Nó không thu thập thông tin
nhận dạng cá nhân và không theo dõi việc bạn chuyển giữa các trang web khác nhau.
Google Analytics sử dụng các cookies sau:
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
__utmx
Có thể tìm hiểu thêm chi tiết về mục đích của những cookies này tại đây

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Tuyên bố Quyền riêng tư của NLCS HCMC. Nếu bạn không đồng ý với
Tuyên bố về Quyền riêng tư của NLCS HCMC, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Theo quyết định của mình,
chúng tôi bảo lưu quyền, thay đổi, thêm hoặc xóa các phần của Tuyên bố về Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Vui lòng định
kỳ kiểm tra trang này để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang NLCS HCMC sau khi đăng các thay đổi trong
Tuyên bố này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi này.