Cảm ơn bạn đã quan tâm đến những cơ hội việc làm tại NLCS HCMC. Chúng tôi là một ngôi trường cấp tiến và có nhiều mục tiêu tham vọng, với quy trình tuyển dụng khắt khe. Chúng tôi tin rằng môi trường tại NLCS HCMC mang đến những cơ hội ý nghĩa cho sự phát triển cá nhân lẫn chuyên môn nghề nghiệp khi thu hút được những nhân sự ưu tú & tài năng.

NLCS HCMC coi trọng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập; do đó, chúng tôi chào đón tất cả chủng tộc/dân tộc, quốc tịch, giới tính và xu hướng tính dục ứng tuyển vào trường. Những mảnh ghép đầy màu sắc này đóng vai trò thiết yếu để tạo thành bức tranh tổng thể – một cộng đồng đa dạng mang tính đại diện và quốc tế tại NLCS HCMC.

This is reviewed every few days and updates will be shared with parents directly. At the time of writing, our project team is predicting that construction work will be completed by mid-September. This should mean that we move into the new campus at the end of September or beginning of October.

update…