Hệ thống trường NLCS

NLCS HCMC sở hữu mối liên kết chặt chẽ với NLCS (Anh Quốc), và cam kết không ngừng nhân rộng hệ giá trị và chất lượng giáo dục tinh hoa của hệ thống NLCS.

Để đảm bảo tất cả giáo viên có thể truyền tải chính xác toàn phần chương trình giáo dục, tạo ra trải nghiệm học tập đặc biệt cho học sinh, NLCS International sẽ đồng hành và trợ lực trong việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ sư phạm. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên đón tiếp và làm việc với các đoàn kiểm định để đảm bảo chất lượng đào tạo được duy trì theo tiêu chuẩn của NLCS. NLCS HCMC cam kết xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa học sinh và giáo viên xuyên địa lý, giữa các trường trong hệ thống NLCS.

Kế thừa và phát triển từ thành công của 3 trường NLCS quốc tế, hình thành nên đại gia đình các trường học nhằm tiếp tục xây dựng “cộng đồng vì cuộc sống” thông qua mạng lưới cựu học sinh của trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hệ thống trường NLCS, vui lòng truy cập:

NLCS Quốc tế: www.nlcsinternational.co.uk 

NLCS (Anh Quốc): https://www.nlcs.org.uk/ 

NLCS Jeju: https://www.nlcsjeju.co.kr/ 

NLCS Dubai: https://nlcsdubai.ae/ 

NLCS (Singapore): https://nlcssingapore.sg/ 

map

North London Collegiate School (UK) is a top independent day school for girls aged 4-18. Since its founding in 1850, generations of girls have received an ambitious academic education and formed a bond with NLCS (UK), which lasts forever. The school provides a carefully judged blend of support and challenge, a friendly and warm atmosphere, glorious facilities and extensive extra-curricular activities.

North London Collegiate School Dubai combines an ambitious academic education with pastoral care that genuinely values each individual and a range of extra-curricular activities that caters for every possible interest and talent. For families who aspire to world-class universities for their children, we bring a unique educational offering to Dubai.

The NLCS (Singapore) story began over 160 years ago, when educational pioneer Frances Mary Buss first opened NLCS in London. Ever since that day, the NLCS programme has been synonymous with excellence, ambition and aspiration. NLCS (Singapore) draws on that rich history and tradition to provide our students with an inspirational and life-changing educational experience that will ensure they become successful, well-rounded, and compassionate human beings.

Location: NLCS HCMC www.nlcshcmc.edu.vn

The school, in the centre of Ho Chi Minh City, will be a selective and highly academic junior school, providing students with the best possible elements of the Vietnamese, NLCS and international curricula, as well as connecting with Vietnamese identity through the bilingual teaching of subjects, culture and language.

NLCS Jeju was founded in 2011 as a boarding and day school, and was the first NLCS International School to open its doors. The school is located on the picturesque island of Jeju, in South Korea, a UNESCO World Heritage Site. It is also the first international school to be opened as part of the Global Education City on Jeju Island, which is becoming the centre of English education in Korea and the pre-eminent educational hub of Asia.