Công nghệ

Công nghệ sẽ được tích hợp vào Chương trình Giảng dạy ở tất cả các cấp lớp. Một không gian chế tạo và thiết kế kỹ thuật số hiện diện trong khuôn viên Nhà trường, nhằm nâng cao trải nghiệm học tập của Học sinh với sự hỗ trợ từ công nghệ.