Chương Trình Học Bổng
việt nam tinh hoa

NLCS HCMC trao tặng Học bổng cho học sinh nhập học Khối 1-4 năm học 2023-2024. Kế thừa 170 năm nền tảng giáo dục từ NLCS Vương quốc Anh, cung cấp một chương trình giảng dạy đầy hoài bão, hỗ trợ Học sinh phát huy tiềm năng thông qua chương trình học tập ưu việt trong cơ sở hiện đại. Nhà trường tin tưởng các em Học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thụ hưởng các điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện tài năng của bản thân.  Học bổng của chúng tôi được tài trợ từ quỹ dự trữ trị giá 1 triệu USD và được gia hạn
có điều kiện hàng năm.

Học bổng Học thuật

Học bổng học thuật một học bổng dựa trên thành tích. Chúng tôi sẽ dựa trên hiệu suất học tập, bài kiểm tra tiêu chuẩn, các buổi phỏng vấn các yếu tố khác để xác định việc trao học bổng giá trị học bổng. 

Học bổng Phát triển Tài Năng Toàn Diện

Học bổng Phát triển tài năng toàn diện một học bổng dựa trên tài năng. Ngoài học phí được trợ cấp, học sinh cũng sẽ nhận được chương trình Phát triển toàn diện được NLCS hỗ trợ hoàn toàn về âm nhạc, nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn, khiêu hoặc thể thao. 

Scholarship Application Form

This site is registered on wpml.org as a development site.