Search
Close this search box.

2024 – 2025 NLCS HỌC BỔNG TÀI NĂNG

Dành cho ứng viên nhập học từ lớp 1 đến lớp 4 có năng lực học thuật nổi bật cũng như các tài năng khác.  Học bổng chi trả một phần học phí (25%, 50%, 75%, 100%) hoặc toàn phần cho thời gian học tập tại NLCS HCMC, tính từ lớp nhập học. Hiệu trưởng sẽ xét duyệt lại hằng năm về việc tái nhận học bổng.

Học bổng Học thuật

Học bổng học thuật một học bổng dựa trên thành tích. Chúng tôi sẽ dựa trên hiệu suất học tập, bài kiểm tra tiêu chuẩn, các buổi phỏng vấn các yếu tố khác để xác định việc trao học bổng giá trị học bổng. 

Học bổng Phát triển Tài Năng Toàn Diện

Học bổng Phát triển tài năng toàn diện một học bổng dựa trên tài năng. Ngoài học phí được trợ cấp, học sinh cũng sẽ nhận được chương trình Phát triển toàn diện được NLCS hỗ trợ hoàn toàn về âm nhạc, nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn, khiêu hoặc thể thao. 

Scholarship Application Form

This site is registered on wpml.org as a development site.